Får böta 3 miljoner efter dödsolycka

Får böta 3 miljoner efter dödsolycka
Strukton Rail får böta 3 miljoner efter en dödsolycka i Linghem där en spårarbetare blev påkörd av ett tåg.
Strukton Rail får böta 3 miljoner efter en dödsolycka i Linghem där en spårarbetare blev påkörd av ett tåg. Företaget har erkänt brottet och godtagit boten.

Det var i februari 2010 som olyckan inträffade på spårområdet vid Linghems station i Linköpings kommun. En anställd hos Strukton Rail arbetade med snöröjning i en spårväxel när han blev påkörd av ett tåg och skadades så allvarligt att han dog.

Enligt åtalet har företaget inte tagit sitt arbetsgivaransvar. De hade inte utsett en skydds- och säkerhetsledare, inte gjort en fullgod riskbedömning och inte heller skydds- och säkerhetsplanerat arbetet. Dessutom användes inte rätt skydd.

Strukton Rail har erkänt brott och godtar företagsboten.

– När det händer en sådan väldigt tragisk olycka är boten ointressant för oss. Det viktiga är att förebygga så att det inte händer igen, säger Niklas Andersson, säkerhetschef på Strukton Rail.

Efter olyckan har företaget skärpt säkerheten. De har bland annat förbjudit systemet med tågvarning, som innebär att en person håller utkik efter tåg och varnar den som står på spåret och jobbar. Numera kräver de att spåret ska vara avstängt vid snöröjning.

– Vårt säkerhetsfokus har alltid varit väldigt starkt. Men efter olyckan har vi vidtagit ytterligare åtgärder, både långsiktiga och kortsiktiga, för att förbättra och vidareutveckla säkerhetsarbetet.

Nyligen införde även Trafikverket kravet om avstängt spår, något som Niklas Andersson välkomnar.

– Vi har en farlig arbetsmiljö därute och det är otroligt viktigt att man tänker säkerhet hela tiden. Det egna säkerhetstänket och företagets säkerhetsarbete i samarbete med kunden är nyckeln för att undvika olyckor, säger han.

Marie Bergström