Nyheter

Får böta en halv miljon

En odetonerad sprängladdning hade tidigare hittats på en byggarbetsplats i Älvdalens kommun. Trots det säkrades inte området – och två snickare utsattes för livsfara.

Nu kan NCC straffas med en företagsbot på 500 000 kronor för arbetsmiljöbrott.

Det var i maj 2011 som det inträffade ett allvarligt tillbud vid Märbäcks industriområde i Älvdalens kommun där en fabrik och lager höll på att byggas. Sprängning hade förekommit på platsen. Efter sprängningen stötte en grävmaskin på en dola (odetonerat sprängämne) bland bergmassorna. Dolan detonerade och sprängkraften var så stor att stenar flög över 100 meter från platsen för detonationen.

Intill platsen där dolan detonerade arbetade två snickare med formsättning i en plintgrop.

En grävmaskin körde därefter på en ny odetonerad sprängladdning alldeles i närheten så att den exploderade – och utsatte snickarna för livsfara.  

Företrädare för arbetsgivaren har underlåtit att göra en korrekt riskbedömning innan snickarna fått uppehålla sig i området, enligt kammaråklagare Gunnar Jonasson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Han föreslår att NCC Construction Sverige straffas med en företagsbot på 500 000 kronor för oaktsamheten.

– Vi har möjlighet att dela ut böter på upp till 500 000 kronor, och det är den summan vi föreslår i det här fallet. Om motparten godtar strafföreläggandet blir det en laga kraft vunnen-dom. Om de bestrider går målet till domstol, säger Gunnar Jonasson.