Nyheter

Får böter för bristande fallskydd

Foto: Getty Images

Förvaltningsrätten i Stockholm bifaller Arbetsmiljöverkets ansökan och beslutar att Botrygg Bygg AB ska betala en sanktionsavgift om 197 800 kronor. 

Arbetsmiljöverket ansöker hos förvaltningsrätten om att Botrygg Bygg AB ska påföras en sanktionsavgift om 197 800 kronor. Vid en inspektion i januari 2020 på en byggarbetsplats i Märsta framkom att byggnads- och anläggningsarbete utfördes på tak där det fanns risk för fall och fallhöjden var två meter eller mer. Fallskydd saknades där arbete utfördes.

Bolaget har därmed brutit mot Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete och ska därför betala en sanktionsavgift, som beräknas till 197 800 kronor.

Botrygg Bygg AB motsätter sig ansökan och yrkar att sanktionsavgiften ska sättas ned helt med hänvisning till att det aktuella projektet i stort sett slutförts innan årsskiftet. Det arbete som därefter utförts på projektet har enbart avsett detaljarbete i mycket liten omfattning. Ett förrådstak, där hantverkare befann sig kortvarigt utan fallskydd för att förbereda för montering av fallskydd, har en effektiv höjd om 2,15 meter, endast 0,15 meter över gränsvärdet, och bör ses som en ringa överträdelse, menar bolaget enligt domen.