Nyheter

Får inte bli glömd av Google

Den tidigare bygg-vd:n får inte rätt att bli glömd av Google, det slår hovrätten nu fast. Bild: Skärmdump

Den tidigare bygg-vd:n krävde att Google skulle radera sökträffarna på flera artiklar där han utpekades som bedragare, men han får inget gehör.
Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom i  målet om ”rätten att bli glömd”. Mannen ska även ersätta Google med totalt över en halv miljon kronor för rättegångskostnader.

2015 begärde mannen, en före detta vd som varit verkam inom byggbranschen, att Google skulle ta bort sju länkar som kom upp när man sökte på hans namn.

I artiklarna pekas han ut som bedragare och skojare.
Mannen menar att kränkningen av den personliga integriteten väger tyngre än Googles eller tredje mans eventuella intresse av att uppgifterna ska finnas kvar.
Google Inc, med dotterbolaget Google Sweden AB, gick med på att plocka bort två av dem.

Google bedömde att de övriga, som länkade till tidningsartiklar i byggtidningar, relaterade till mannens yrkesliv och att de därför var av intresse för allmänheten.

Den före detta vd:n förlorade i tingsrätten och tog ärendet vidare till hovrätten.
I hovrätten åberopade parterna samma omständigheter som i tingsrätten och har utvecklat sin talan på i stort satt samma sätt.

Mannen yrkade han att han inte är någon offentlig person, att han svartmålats och att artiklarna beskriver affärer som gjordes i bolag vilka försattes i konkurs för flera år sedan.
Han vill heller inte längre förknippas med det bolag som han då var företrädare för.

Google menar att man gjort en avvägning mellan mannens rätt att bli bortglömd och allmänhetens rätt till informationen. Artiklarna ifråga har publicerats i ”en seriös tidskrift av en väl ansedd journalist”, enligt Googles linje i tingsrätten, där bolaget även hävdade att företagaren varit dålig på att värna sin egen integritet på sociala medier.

Tingsrättens dom innebar att Google fick behålla alla länkar och att ex-vd:n ska ersätta Googles rättegångskostnader på 369 000 kronor.

Hovrättens dom fastställer tingsrättens dom samt att mannen ska ersätta Google får deras rättegångskonstnader med 197 000 kronor.