Nyheter

Får kontrakt på Nordreälvbron

Implenia har fått uppdraget att renovera Nordreälvbron. Foto: Trafikverket.

Upphandlingen av E6 Nordreälvbron mellan Göteborg och Kungälv har blivit försenad på grund av rättsliga prövningar.
Nu står det dock klart att Implenia får uppdraget av Trafikverket.
Förberedande arbeten kommer att inledas omgående.

Trafikverket har tilldelat Implenia kontraktet på renovering av E6 Nordreälvbron mellan Göteborg och Kungälv. Det handlar om omfattande arbeten på den 50 år gamla bron.

I projektet ingår ett stort kantbalksbyte, trafikomläggningar på E6 samt rivning och renovering av nuvarande bro. Implenia ska riva och byta ut befintlig stålklaff inklusive motvikter och maskineri till en fast brodel och resterande bro ska få en ny kantbalk. Dessutom ska bron få nya räcken samt ny belysning och beläggning. På bron ska det anläggas busskörfält för att förbättra för pendlare till och från Göteborg.

Sedan slutet av 2018 har byggstarten stått på vänt då upphandlingen av projektet har överklagats.  

– Tilldelningen har nu prövats i alla instanser och slutligen har Högsta Förvaltningsdomstolen gett Trafikverket rätt. Vi kommer att komma igång något senare, men det här får egentligen inga större konsekvenser för allmänheten, säger Andreas Hellström, projektledare på Trafikverket. 

– Vi kommer att börja med förberedande arbeten nu i dagarna och produktionstiden är beräknad till två och ett halvt år. Målet är att vi ska kunna vara klara redan under 2021.

Bron kommer att hållas öppen under byggnationen, men körfälten blir smalare. När ombyggnaden är klar kommer bron att ha sex körfält mot dagens fyra.

– Bygget kommer att ske i tre etapper. Vi renoverar en sida i taget och avslutar med en etapp i mitten som tillkommit för att främja  framkomligheten.

Implenia kommunicerar att kontraktet är värt 345 miljoner svenska kronor.

– Nordreälvbron blir ett bra tillskott till vår Region Väst och vi ser fram emot ett fruktsamt samarbete för båda parter tillsammans med Trafikverket, säger Fredrik Björckebaum, vd Implenia Sverige. 

Nordreälvbron byggdes år 1968 och är 956 meter lång samt har en segelfri höjd på 12,5 meter. Bron sträcker sig över Nordre älv från Göteborg till Kungälv i Bohuslän och är en del av den viktiga motorvägen mellan Oslo och Köpenhamn via Göteborg.