Nyheter

Får kontrakt på spårvagnsdepå i Göteborg

Foto: Getty Images

Det är Skanska som får uppdraget att bygga spårvagnsdepå på Ringön i Göteborg. Byggbolaget har tecknat avtal med Västra Götalandsregionen, Västfastigheter, och kontraktet är värt 847 miljoner kronor.

Depån kommer att bestå av två byggnader, en drifthall och en verkstadsbyggnad samt spåranläggning mellan hallarna för rangering. I drifthallen inryms platser för service och uppställning samt personallokaler. I verkstadsbyggnaden ska förutom verkstadsplatser även finnas lokaler för trafikadministration och övriga personalutrymmen.

Spårvagnsdepån på Ringön utgör en viktig del i regionens satsning på kollektivtrafiken. Den ger förutsättningar för att hantera en framtida utökning av spårvagnstrafiken och kan avlasta befintliga depåer.

Byggstart är planerad att ske vid årsskiftet 2020/2021 och spårvagnsdepån ska stå färdig i slutet av februari 2024.

Kontraktet är värt 847 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det tredje kvartalet 2020.