Nyheter

Får kritik för otillåten direktupphandling

Bollebygds kommun köpte bostadsmoduler för 9,4 miljoner kronor till följd av flyktingkrisen.

Nu får kommunen kritik från Konkurrensverket som menar att Bollebygd inte följt upphandlingsreglerna och ägnat sig åt otillåten direktupphandling. 

Kommunens inköp av bostadsmoduler i juni 2016 annonserades inte enligt reglerna och är därmed otillåten direktupphandling. Värdet på avtalet för de aktuella bostadsmodulerna är cirka 9 400 000 kronor.

Kommunen åberopade undantag för synnerlig brådska till följd av flyktingkrisen 2015, men Konkurrensverket anser inte att undantaget är tillämpligt på grund av ändrade förutsättningar.

Undantaget för synnerlig brådska måste bedömas vid varje enskilt fall utifrån förutsättningarna vid tidpunkten för avtalets ingående. Kommunen har i detta fall haft möjlighet att identifiera behovet samt genomföra en upphandling enligt reglerna för att säkerställa detta, skriver Konkurrensverket.

Upphandlingen skulle därför ha annonserats utifrån lagen om offentlig upphandling så att fler leverantörer fått chansen att lämna anbud. Eftersom ingen sådan annonsering gjordes är det frågan om en otillåten direktupphandling.

– Det är viktigt att upphandlande myndigheter är förutseende i samband med upphandlingar, och särskilt om man avser tillämpa något undantag, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Någon upphandlingsskadeavgift blir dock inte aktuell i fallet.

– Det har gått för lång tid, över ett år, annars hade det kunnat bli aktuellt, säger Carl-Henrik Bergh, sakkunnig, på Konkurrensverket.