Nyheter

Får miljonstöd för utveckling av produktplattform

Bild: BoKlok

BoKlok har beviljats stöd av Boverket i en satsning för innovativt och hållbart bostadsbyggande. Stödet till BoKlok är på drygt 1,6 miljoner kronor.

Boverkets stöd beviljas för bland annat effektiva byggprocesser, innovativa träkonstruktioner och minskad klimatpåverkan.

BoKloks ansökan avser utveckling av en produktplattform som kan beskrivas som en bank av bygglösningar, exempelvis för utemiljöer, fasader, trapphus, balkonger och inredning, som tillsammans skapar kompletta bostadsområden. Vinsterna blir mer effektiva byggprocesser och tydligare strukturer.

– Att vår ansökan beviljats visar att vi är på rätt spår i vår ambition att på ett innovativt sätt utveckla BoKlok samtidigt som vi har som mål att bli klimatneutrala. Vi sitter på en stor mängd kunskap i BoKlok som vi nu ska komplettera och använda på ett ännu bättre sätt. Produktplattformen kommer att innebära vinster för såväl BoKloks medarbetare som samarbetspartners och inte minst våra kunder, när processerna effektiviseras och vårt erbjudande vässas, säger Jerker Lessing, forsknings- och utvecklingschef i BoKlok, i ett pressmeddelande.