Får ny markanvisning i Barkarbystaden

Får ny markanvisning i Barkarbystaden
Sveatorget i Barkarbystaden där Wallenstam planerar för 270 bostäder, kontor och kommersiella lokaler. Visionsbild: Tovatt Architects & Planners

Kommunstyrelsen i Järfälla har beslutat att tilldela Wallenstam en markanvisning för ett kvarter om 22 500 kvm BTA i direkt anslutning till det blivande tunnelbanetorget i Barkarbystaden. Byggstart bedöms kunna ske under 2022.

I det kommande kvarteret planerar Wallenstam för cirka 270 bostäder med kommersiella inslag som möter det blivande torget och tunnelbaneuppgången.

– Det känns mycket bra att vi åter fått förtroendet att bidra till Barkarbystadens utveckling. Vår ambition för kvarteret är att bidra till att levandegöra torg och stråk i den nya etappen, där detta kvarter utgör en viktig knutpunkt. Vi har sedan tidigare uppfört två kvarter i Barkarbystaden och tar med oss goda erfarenheter inför denna kommande satsning, säger Mathias Aronsson, regionchef Stockholm och Uppsala samt vice vd Wallenstam, i ett pressmeddelande.

Wallenstam investerar för tredje gången i Barkarbystaden. Sedan 2017 har bolaget varit en av kommunens utvalda ankarbyggherrar för Barkarbystaden IV, vilket har inneburit ett nära samarbete med kommunen avseende detaljplanearbetet för Barkarbystadens etapp IV. Detaljplanen vann laga kraft under 2019.

– Wallenstam har tidigare utvecklat två kvarter med stort kommersiellt innehåll i Barkarbystaden. Jag ser mycket positivt på att de återigen väljer att investera och utveckla i Barkarbystaden, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Barkarbystadens totala utveckling omfattar 14 000 nya bostäder fram till 2032 som en del av tunnelbanans utbyggnad till området. Utöver bostäder planeras det också för kontor, skolor, förskolor, handel och offentlig service.

Beslut om godkännande av markanvisningsavtal med Wallenstam Fastigheter togs av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 1 februari. Byggstart planeras till 2022.