Nyheter

Får skoluppdrag värt 164 MSEK

Skolar är ritad av Carlstedt arkitekter. Bild: Carlstedt arkitekter

Skanska har fått i uppdrag av Nyköpings kommun att bygga en ny skola för årskurserna 1 till 6 plus sex förskoleavdelningar i Stigtomta. Uppdraget, som även innefattar markarbeten och rivning av befintliga byggnader, är värt cirka 164 miljoner kronor.

Stigtomtas nuvarande skola byggdes för snart 50 år sedan. 

Den består av fem byggnader som nu ska rivas och ersättas med en ny skola. Den nya skolan kommer att ha plats för 540 förskole- och skolelever för kunna ta emot växande barnkullar i samhället. Den byggs i två våningar och kommer även att rymma tillagningskök och matsal samt bibliotek.

– Vi är väldigt glada åt att få förtroendet att utveckla en helt ny skola i Stigtomta. Det är vårt första projekt på länge i området och vi ser fram emot att återigen samarbeta med Nyköpings kommun och bidra till utvecklingen av samhället, säger Gustav Bergstedt, distriktschef, Skanska Sverige AB, i ett pressmeddelande. 

Rivningsarbetena kommer att påbörjas till våren. Under byggtiden kommer eleverna att undervisas i inhyrda paviljonger som ställts upp vid skolan.

Den nya skolan ska börja tas i bruk från jullovet 2018/2019 och inför höstterminen 2019 ska arbetet vara helt färdigt.