Nyheter

Får stöd till ökat bostadsbyggande

199 kommuner runt om i landet får dela på cirka 1,8 miljarder kronor i stöd till ökat bostadsbyggande.

Intresset för statens stöd till bostadsbyggande har ökat kraftigt, från 114 kommuner som ansökte 2016 till 204 kommuner 2017. Det är nästan dubbelt så många jämfört med förra året. 

Kommunerna som är med och delar på bidraget har i år gett startbesked till 73 372 nya bostäder jämfört med 49 624 bostäder under förra året.

Boverket fördelar statsbidragen till kommuner som ansöker och uppfyller villkoren. 2017 handlar det om 1,8 miljarder kronor och därefter 1,3 miljarder kronor årligen. 

Läs hela listan här