Infrastruktur

Får tunnelbaneuppdrag värt 900 miljoner

Visionsbild nya tunnelbanan - station Barkarby. Konstnär Irene Vestman. Bild: White Arkitekter.

Skanska har tecknat avtal med Region Stockholm om en utbyggnad av den blå linjen mellan Akalla och Barkarby. Entreprenaden omfattar även stomkomplettering och tunnelinstallationer.

Uppdraget är värt cirka 900 miljoner kronor.

I entreprenaden ingår framtagande av projektering och arbetshandlingar för hissar, rulltrappor och snedbanehissar vid de nya stationerna Barkarby och Barkarbystaden. Förlängningen av tunnelbanans blå linje kommer att gå helt under jord och stationerna kommer att ligga cirka 30 meter under marknivå.

Entreprenaden kommer att ha stort fokus på att minimera klimatpåverkan och ska bedrivas i enlighet med miljöcertifieringssystemet CEEQUAL. Målet för beställaren är nivån Very good. CEEQUAL-arbetet ska integreras i både projektering och produktion.

Skanska inleder förberedelserna omgående och ska vara färdiga med projektet innan utgången av 2025.