Nyheter

Får uppdrag i första etappen av Ebbepark

Arkitektillustrationer Kv Verkstan i Ebbepark. Illustration: Arrow Arkitekter

Nu är det klart att det är Östgötaföretaget Åhlin & Ekeroth Byggnads AB som får uppdraget att bygga kvarteret Verkstan i den första etappen av Ebbepark i Linköping.
Beställare är Sankt Kors Fastighets AB och entreprenaden som ligger i storleksordningen 300 miljoner kronor utförs som så kallad totalentreprenad i samverkan.

Ebbepark byggs längs med Westmansgatan i Linköping, tidigare Wahlbecks Företagspark.
Kvarteret Verkstan är ett av totalt fyra planerade kvarter när det gamla industriområdet under kommande år omvandlas till en attraktiv och hållbar plats där människor bor, arbetar och träffas.

Samverkansavtalet mellan Sankt Kors och Åhlin & Ekeroth omfattar tre kontorshus, en träningsanläggning och ett Expohus.
Fem byggnader som blir viktiga delar i förverkligandet av beställarens vision om Ebbepark som en ”modig, omtänksam och smart del av staden”.

Att projektet genomförs som Totalentreprenad i samverkan innebär att Åhlin & Ekeroth, i ett nära samarbete med beställaren, ansvarar för såväl projekteringen som det praktiska genomförandet av byggnationerna. 

– Vi har genomfört flera lyckade samverkansprojekt under senare år och är glada att Sankt Kors valt denna entreprenadform. Den innebär att vi som byggare kommer in tidigt i projektet och att såväl vår som beställarens kompetens tas till vara redan i projekteringsfasen. Att vi som lokalt byggföretag får det förtroendet är något som vi är mycket stolta över, säger Göran Lundström, vd Åhlin & Ekeroth, i ett pressmeddelande.

Ebbeparks Projektchef Peter Nilsson poängterar att detta verkligen är ett projekt med höga ambitioner och många utmaningar. Han menar att gamla sanningar behöver utmanas för att hitta nya sätt att bygga framtidens hållbara städer.

– Vi har medvetet valt samverkansentreprenad eftersom olika aktörer kan hitta bättre lösningar tillsammans än var och en för sig. Detta skapar också en mer kostnadseffektiv byggprocess, säger han. 

Hela Ebbepark kan beskrivas som ett stort samverkansprojekt.
Området utvecklas nämligen av de kommunägda bolagen Sankt Kors och Stångåstaden tillsammans med Linköpings kommun, Tekniska verken, Science Park Mjärdevi, Lejonfastigheter och Linköpings universitet.
Tillsammans arbetar man för att det gamla industriområdet ska utvecklas till en öppen, tillgänglig plats med rum för tillväxt, affärsidéer, innovationer, företag, bostäder och service.