Nyheter

Farligt för hjärtat <br/> med dålig chef

Din dåliga chef kan ge dig hjärtinfarkt. Ju längre tid du har haft chefen, desto större risk blir risken. Det visar en doktorsavhandling.

Att uppleva att man är utsatt för dåligt ledarskap leder inte bara akut sjukfrånvaro, hälsan påverkas också på sikt. Anna Nyberg har i sin doktorsavhandling vid Karolinska institutet visar att ju längre man haft en dålig chef, desto större blir risken att exempelvis drabbas av hjärtinfarkt inom en tioårsperiod. För män i Stockholmsområdet ökade risken att drabbas av hjärtinfarkt med 25 procent under den tioåriga uppföljningstiden för dem som vid starten för studien varit missnöjda med sin chef.

Jämförande studie

De anställda i forskningsstudien fick berätta om de uppfattade chefen som dålig och auktoritär eller inspirerande, stödjande och bra på att delegera. Omdömena har jämförts med hur personerna ser på sin fysiska och psykiska hälsa, sjukfrånvaro och sjuknärvaro.

— I flera av studierna har vi kontrollerat för en rad tänkbara konkurrerande orsaker till de negativa hälsoutfallen, men inte hittat något, säger Anna Nyberg, doktorand vid Institutionen för folkhälsovetenskap, i ett pressmeddelande.

Avhandlingen bygger på data från närmare 20 000 anställda verksamma inom bland annat skogsindustrin och hotellbranschen i Sverige, Finland, Tyskland, Polen och Italien. Ett representativt urval ur hela den arbetande befolkningen i Sverige och branscher i Stockholmsområdet gjordes också i några av delstudierna.

Elisabeth Vene