Färre bostäder byggs

Färre bostäder byggs
Ny statistik visar att antalet påbörjade bostadslägenheter minskar under första kvartalet 2008. Statistiken visar stora regionala skillnader där byggandet minskar i de flesta regioner, men ökar i Uppsala och Västmanland.

5 500 lägenheter påbörjades under första kvartalet 2008, varav 2 700 i småhus och resterande i flerbostadshus. Samma period förra året påbörjades 6 746 lägenheter, varav 3 177 i småhus. Det innebär att bostadsbyggandet har minskat med 18 procent under 2008, jämfört med motsvarande period förra året.

Den preliminära statistiken från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att byggandet minskar i samtliga storstadsområden. Däremot ökar antalet påbörjade bostäder i Uppsala och Västmanland. En marginell ökning märks även i Jönköping, Västerbotten och Dalarna.

Relaterade artiklar

Sämre resultat för Veidekke
Stabilt tredje kvartal för Peab
Starkt första halvår för Wästbygg
Växer så det knakar i fasaden