Nyheter

Färre bostäder ger en mattare tillväxt

ANALYS. Antalet byggstarter fortsätter att öka. Trots det finns anledning till försiktighet. Ökningstakten kan mattas av – och plötsligt kan planerade projekt ställas in.

I förra analysen pekade vi på en jämn och stabil byggmarknad, på rekordvolymer med pågående projekt och en fortsatt tillväxt. Allt det där gäller fortfarande. Sverige Byggers byggstartsindex ökar med sju procent. Det är ett rullande månadsindex som mäter verkliga byggstarter den senaste 12-månadersperioden. Dessa jämförs med föregående 12-månadersperiod. Så siffrorna ser bra ut. Men – påpekar nog en del – eurokris, fallande börs och skuldkris i USA!? Jo, vi vill inte blunda för orosmolnen och peka mot ljusa tider. I Sverige Byggers databas kan vi se ett fallande index jämfört med våren, även om det fortfarande är på plus. Fast de största orosmolnen syns inte i någon databas, det är omvärldsfaktorer som ni hör ni om på nyheterna varje dag. Bostäder och övrig husbyggnad håller fortfarande uppe konjunkturen men bostadsbyggandet har inte lika snabb ökningstakt, och är den byggtyp som är känsligast för omvärldsfaktorer och konjunktursvängningar. Om bostäder fortsätter falla får vi se ett lägre byggstartsindex. 2010 var ett extremt starkt byggår, sett till byggstarter, så det krävs ordentliga volymer för att matcha detta. Det troliga är att vi mot slutet av året får se ett index under noll. I takt med att projekt färdigställs letar byggföretagen nya uppdrag. Och under 2012 finns det kanske inte lika många jobb att slåss om. Det ska dock påpekas att projekteringsindex också visar positiva siffror; nu plus 33 procent. Det betyder att det finns gott om projekt på skrivborden hos arkitekter och konsulter. Men smäller det till i världsekonomin – eller om hushållen blir mer pessimistiska – ställs många planerade projekt in. Stora bygglän som Stockholm och Skåne har ett fallande index, men fortfarande tillväxt. Allt fler län visar minus. Men också dem som ökar. Västernorrland, Västmanland och Örebro är tre exempel på län som ökar. På lokal nivå kan dock enskilda projekt slå hårt och bli missvisande.

Byggstartindex: + 7 procent

  • Västernorrland snurrar på

Ökning till 30 procent, med bra siffror för bostäder och övrig husbyggnad. Tre nya vindkraftsprojekt lyfter siffrorna; i Örnsköldsvik, Ånge och Härnösand. Även ett stort projekt vid Bergeforsens kraftverk.

  • Blekinge deppar

Dippar till minus 33 procent men det är en liten byggmarknad och enskilda projekt gör stort utslag på siffrorna. Bostäder svänger snabbt. Och industrin har till exempel minus 48 procent mot över 200 procent i februari.

  • Stora projekt

I Stockholm finns extremt många stora projekt, som ett par arenor, Nya Karolinska, Citybanan och större, nya stadsdelar. Det krävs dock nya större projekt för att matcha dessa och för att byggstartsindex inte ska falla.