Nyheter

Färre bostäder – men yrkesbyggandet ökar

Bostadsbyggandet har utvecklats svagt under hela året. För både småhus och lägenheter i flerbostadshus har antalet påbörjade bostäder minskat.

I diagrammet presenteras byggstarterna av yrkesbyggnader och bostäder samt prognoser för dessa under 2008. Den preliminära statistiken visar att antalet påbörjade bostäder totalt har backat med 11 procent mellan januari—maj jämfört med samma period 2007.

I och med att den ekonomiska utvecklingen än så länge inte ser ut att vända, utan snarare försvagas, finns det ingenting som pekar mot att bostadsbyggandet kommer att öka under de kommande månaderna. Bostadspriserna ligger för tillfället stilla.

Enligt SEB:s Boprisindikator pekar dock hushållens bedömning av priserna nedåt vilket förklaras av signalerade räntehöjningar, svagare konjunktur och ökande inflation. Denna negativa bild har den senaste tiden rapporterats flitigt i media vilket troligtvis har haft negativ effekt på hushållens bedömningar.

Vi uppskattar att riskerna för fallande bostadspriser har ökat betydligt sedan i våras men att fallet, om det kommer, inte bör bli speciellt stort. Åtminstone inte i centrala områden där efterfrågan är större än utbudet.

Det pekar hur som helst inte mot ökande bostadspriser och därmed inte någon positiv dragkraft för påbörjandet. En extrapolerad trend pekar på ett påbörjande omkring 26 000 bostäder under 2008.

Yrkesbyggandet har däremot ökat under de första månaderna av året. Påbörjandet ligger än så länge över den väntade trenden och beviljandet pekar mot en fortsatt relativt stark utveckling.

Hittills har framförallt de offentliga byggtyperna utvecklats starkt. Framöver pekar beviljandet mot en stark utveckling för framförallt kontor, hotell & restaurang samt industri och lagerbyggnation.

Prognoscentret

Läs också:

Prognoscentret …

… erbjuder som oberoende analysföretag strategiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den Nordiska bygg- och fastighetsmarknaden.