Nyheter

Färre byggföretag gick i konkurs

Antalet företagskonkurser minskade med sju procent under 2007. Det var fjärde året i rad med sjunkande konkurstal. Från 2003 är nedgången 31 procent.

— Sju procent är en stor nedgång sett till att det är fjärde året i rad som konkurserna sjunker, samtidigt som antalet verksamma företag ökat kraftigt, säger Roland Sigbladh, ansvarig för Upplysningscentralens företagsinformation.

Konjunkturen har varit stark under 2007, vilket för många företag inneburit ökad omsättning och förbättrade resultat. I december var minskningen 13 procent jämfört med samma månad 2006.

Totalt gick 4 880 företag i konkurs under 2007. 694 byggföretag gick i konkurs under året, vilket var en minskning med två procent jämfört med 2006.