Nyheter

Färre installationer när byggandet minskar

Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen. Foto: Installatörsföretagen
Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen. Foto: Installatörsföretagen

Den sjunkande husbyggnationen speglar av sig på installationsmarknaden. Enligt Installatörsföretagens färska prognos vänder det först nästa år, dock från en lägre nivå.

Den stora osäkerheten inom byggsektorn innebar kraftigt bromsade bygginvesteringarna under 2022 och under 2023 är prognosen att inbromsningen fortsätter.

”Läge att höja rotavdraget”

Det innebär att installationsvolymerna påverkas negativt och kommer att sjunka under 2023, enligt rapporten Marknadsläget.

– Nu är rätt läge att återställa eller höja rotavdraget, gärna med krav på att åtgärderna ska bidra till mer energieffektiva fastigheter. Det skulle upprätthålla sysselsättningen i seriösa företag och skynda på energiomställningen som behövs både för klimatet och för att få ned de höga energipriserna, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Områdena som minskar mest

Den sammanlagda installationsvolymen förväntas minska med sex procent under 2023, till följd av minskade husbyggnadsinvesteringar, för att sedan vända uppåt med tre procent 2024 – från 2023 års nivå. Mest minskar aktiviteten inom områdena ventilation, värme och sanitet samt el.

Andra områden gynnas av olika omvärldsfaktorer.

– De fortsatt höga energipriserna leder till större efterfrågan på energieffektivisering. Men tyvärr är dessa investeringar fortfarande dyra för enskilda småhusägare, särskilt i dessa tider. Men med ett utbyggt rotavdrag och utökat avdrag för grön teknik kan de bli verklighet, säger Ola Månsson.

Läs hela rapporten här.