Färre kommunala bostadsbolag ger olaglig vinstutdelning

Färre kommunala bostadsbolag ger olaglig vinstutdelning
Antalet kommunala bostadsbolag som lämnar mer vinst till ägaren än tillåtet har minskat kraftigt. Det framgår av Boverkets årliga rapport till regeringen.
Antalet kommunala bostadsbolag som lämnar mer vinst till ägaren än tillåtet har minskat kraftigt. Endast fem procent av bolagen i allmännyttan gjorde år 2011 otillåtna värdeöverföringar till kommunerna, en minskning från 18 procent året dessförinnan. Det framgår av Boverkets årliga rapport till regeringen.

tt;p>Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om allmännyttiga bostadsbolags utdelningar och andra värdeöverföringar till ägaren. För räkenskapsåret 2011 har 261 bolag redovisat sina resultat till länsstyrelserna som i sin tur lämnat underlaget till Boverket. Sammanställningen redovisas sedan i Boverkets rapport till regeringen, "Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2011". År 2010 lämnade 18 procent av bolagen utdelning/koncernbidrag utöver tillåtet belopp. Året därefter hade motsvarande siffra sjunkit till endast fem procent.

Drygt 60 procent av bolagen delade inte ut någon vinst till kommunen överhuvudtaget.

Räkenskapsåret 2011 är det första året som bestämmelserna i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, som trädde i kraft den 1 januari 2011, tillämpas. Det finns liksom tidigare en begränsning av hur stor del av vinsten som ett bostadsbolag får lämna som utdelning eller annan värdeöverföring till ägaren, kommunen.

Det som är nytt i lagen är att det också finns undantag från begränsningen. Ett av undantagen är att hela årets vinst kan föras över till kommunen om medlen används till bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning eller åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för. Det är sju kommuner som överfört medel till bostadsförsörjningsåtgärder. De planerar bland annat att bygga nya studentbostäder och stödboenden samt att genomföra åtgärder för att förebygga hemlöshet. Andra planerade åtgärder är upprustning av lekplatser och inköp av bostadsrätter för att hjälpa personer med särskilda behov att lösa sin bostadssituation.

Lagstiftningen innehåller inga sanktioner om bostadsbolagen lämnar värdeöverföringar utöver tillåtet belopp. 

Relaterade artiklar

Boverket: Bostadsbyggandet bromsar in
Färre kommuner uppger bostadsbrist
Allt färre detaljplaner antas i kommunerna
Nya lagen ska få hela branschen att samtala digitalt