Nyheter

Färre kvinnor i börsstyrelserna

Det går trögt att öka kvinnorepresentationen i de stora aktiebolagens styrelser, visar en granskning genomförd av Dagens Industri. Bland dem som hamnar i skamvrån finns Skanska, där den enda kvinnan avböjt omval och ersatts av en man.

Jane Garvey avböjde omval inför Skanskakoncernens årsstämma. Ingen kvinna valdes i hennes ställe. I stället valdes Stuart Graham till ny styrelseledamot. Övriga sju ledamöter i koncernstyrelsen valdes om, samtliga män.

— Det är ganska tydligt att det är en väldigt begränsad krets som väljer ledamöter, säger Carina Lundberg Markow, ägaransvarig på Folksam, till Dagens Industri.

Färsk statistik från Sis Ägarservice som DI tagit del av visar att utvecklingen till fler kvinnor på styrelseposter avstannat helt i stora och medelstora börsbolag.

Dessutom konstaterar tidningen att även valberedningarna domineras av män. Enligt en undersökning genomförd av Anna König Jerlmyr, riksdagsledamot för Moderaterna, består 55 procent av valberedningarna uteslutande av män. 12,5 procent av ledamöterna i samtliga granskade valberedningar är kvinnor.