Nyheter

Färre lediga lägenheter

Priserna på småhus fortsätter sjunka. Samtidigt finns det allt färre lägenheter att hyra.

Statistiska Centralbyråns småhusbarometer visar fortsatt sjunkande småhuspriser under de senaste tre månaderna. Priserna faller i hela landet förutom i Gävleborg, där småhuspriserna står still.

På årsbasis, november till januari jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har prisnedgången på riksnivå varit två procent. Enligt SCB:s uppgifter är det första gången sedan 1996 som huspriserna faller på årsbasis.

Samtidigt visar myndighetens bostads- och byggnadsstatistiska årsbok att antalet lediga hyresrätter blir allt färre. I september förra året fanns det omkring 26 000 outhyrda hyreslägenheter hos de kommunala bostadsbolagen och ett urval av de privata hyresvärdarna. Det är cirka 4 000 färre än under samma månad 2007.