Nyheter

Färre leveranser parallellt med ökad export

Några av de stora branschgrupperna inom trä- och möbelindustrin - småhus, dörrar, fönster och trappor – påverkas negativt av det minskade bostadsbyggandet. Samtidigt går exporten av fönster, dörrar och möbler starkt. Foto: Getty Images

Några av de stora branschgrupperna inom trä- och möbelindustrin – småhus, dörrar, fönster och trappor – påverkas av det minskade bostadsbyggandet med en avmattad trend.  
Den branschgrupp som går emot trenden är flerbostadshus med stomme av trä, som ökade med 18 procent under första halvåret 2019 jämfört med samma period 2018.

Det visar TMF i siffror som innehåller den senaste statistiken för årets första halvår. 

Några av de stora branschgrupperna inom trä- och möbelindustrin – småhus, dörrar, fönster och trappor – påverkas av det minskade bostadsbyggandet med en avmattad trend när det gäller leveranserna. Samtidigt går exporten av fönster, dörrar och möbler starkt, och även antalet levererade flerbostadshus i trä ökar.

Det totala bostadsbyggandet minskade med 12 procent under första halvåret 2019 jämfört med 2018 enligt de senaste siffrorna från SCB, vilket har satt sin prägel på branschgrupperna och deras leveranser på byggmaterialsidan. För dörrar och fönster är nedgången 1 respektive 6 procent medan antalet levererade trappor minskat med 17 procent under första halvåret 2019 jämfört med samma period 2018, enligt TMS:s statistik.

Däremot har möbelindustrin en fortsatt positiv utveckling, inte minst gentemot den globala marknaden – under årets första halvår ökade den svenska möbelexporten med 11 procent.  

– Det är mycket glädjande att den svensk möbelindustrin håller sin position och dessutom tar ny mark i en tid med global osäkerhet. Den faktiska nedgången av byggandet överensstämmer ganska väl med hur vi har prognosticerat, men visar också på behovet av regelförenklingar och reformer för byggandet. Småhusbyggandet tappar mer än marknaden i övrigt trots att sju av tio svenskar vill bo i eget hus, vilket naturligtvis inte är acceptabelt. Svårigheterna kring bland annat bostadsfinansiering och tillgång till byggbar mark måste helt enkelt lösas, och ökat byggande måste bli en prioriterad fråga för politiken, säger David Johnsson, vd på TMF.

Den branschgrupp som går emot trenden på hussidan är flerbostadshus med stomme av trä – totalt levererades 2 199 lägenheter under första halvåret 2019, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med samma period 2018.

Överhuvudtaget har träbyggandet stärkt sin position och tagit sig in i kommunala strategier.

  •  Under första halvåret 2019 påbörjades nybyggnad av bostäder med sammanlagt 24 650 bostadslägenheter enligt SCB, Statistiska centralbyrån. Av dessa var 4 850 småhus och 19 800 lägenheter i flerbostadshus. 
  • Antal leveranser under första halvåret 2019 var sammanlagt 2 460 styckebyggda och gruppbyggda småhus, en minskning med drygt 30 procent jämfört med samma period 2018. 
  • Totalt levererades 2 199 lägenheter med stomme av trä inklusive student- och specialboende under första halvåret 2019, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med samma period 2018.