Nyheter

Färre offentliga upphandlingar annonseras

Upphandlade projekt mellan 1 juli-7 augusti från Byggfaktas databas. Foto: Getty Images
Upphandlade projekt mellan 1 juli-7 augusti från Byggfaktas databas. Foto: Getty Images

År 2022 annonserades 17 198 offentliga upphandlingar jämfört med 18 423 föregående år, enligt Upphandlingsmyndigheten. Det är en minskning med nästan 7 procent. Minskningen beror till stor del på att beloppsgränsen för när det är möjligt att använda direktupphandling höjdes under 2022.

Den 1 februari 2022 infördes nya förenklade upphandlingsregler för upphandlingar som inte omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv, så kallade icke direktivstyrda upphandlingar. Direktupphandlingsgränsen höjdes från 626 284 kronor till 700 000 kronor. Samtidigt togs kravet på att använda vissa bestämda typer av förfaranden bort för alla upphandlingar som inte är direktivstyrda.

– Regelförändringarna syns tydligt i statistiken. Antalet annonserade upphandlingar minskar och förenklat förfarande är inte längre det vanligaste förfarandet för upphandlingar som inte är direktivstyrda, säger Joakim Skoog, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Antalet annonserade upphandlingar uppgick 2022 till 17 198. Det är en minskning med närmare 7 procent, eller 1 225 upphandlingar, jämfört med föregående år.

Förenklingen har en baksida

I en annons om upphandling ska den upphandlande organisationen ange vilket förfarande den avser att använda i upphandlingen. Innan regelförenklingen var förenklat förfarande absolut vanligast för upphandlingar som inte är direktivstyrda. År 2022 angavs annat förfarande för närmare åtta av tio upphandlingar som inte är direktivstyrda. För upphandlingar som är direktivstyrda används öppet förfarande i nio av tio upphandlingar.

– Syftet med det förenklade regelverket var att göra det enklare och flexiblare för de upphandlande organisationerna. Baksidan är att vi nu inte har lika stor kunskap som tidigare om vilka förfarande som faktiskt används, säger Lena Forsmark, jurist på Upphandlingsmyndigheten.

Kan upplevas som svårare att lämna anbud

Att det numera inte finns bestämda förfaranden för icke direktivstyrda upphandlingar kan leda till att leverantörer uppfattar det som otydligt vad som gäller i en viss upphandling.

– Om många olika förfaranden används kan det göra att leverantörer upplever att det har blivit svårare att lämna anbud – inte enklare, enligt Lena Forsmark.

Statistiken om annonserade upphandlingar för 2022 som publicerades den 31 mars 2022 visar och bland annat också att sju av tio upphandlingar annonseras av kommunerna, att tjänster är vanligast att upphandla och att drygt hälften av upphandlingarna är direktivstyrda.

– En fjärdedel av upphandlingarna annonseras av offentligt ägda bolag. En stor del av dem är kommunala bostadsbolag och energibolag, säger Joakim Skoog.

Här finns mer statistik om offentliga upphandlingar.