Nyheter

Färre outhyrda hyresrätter

Cirka 30 000 hyreslägenheter stod tomma i slutet av 2007, visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB. Det är 3 000 färre än vid samma tidpunkt 2006.

Samtidigt var knappt 20 000 lägenheter omedelbart lediga för uthyrning vid tiden för undersökningen, i september 2007. Jämfört med samma månad 2006 är det 4 000 färre hyresrätter som direkt kunde hyras ut.

SCB konstaterar att antalet lediga lägenheter minskat successivt sedan slutet av 1990-talet. 1998 stod rekordmånga hyresrätter tomma, 62 000 lägenheter. Siffran för 2007 är den lägsta sedan 1992.

Störst andel tomma kommunala hyresrätter har Ydre och Gullspång. Cirka 79 procent av de outhyrda lägenheterna finns i kommuner med färre än 75 000 invånare.

Undersökningen omfattar samtliga kommunala bostadsföretag och ett urval av de privatägda fastigheterna i Sverige.