Nyheter

Färre sjuka av arbetet

Antalet anmälda arbetssjukdomar ligger på den lägsta nivån sedan 1979. Även arbetsplatsolyckorna minskar, visar ny statistik från Arbetsmiljöverket.

Arbetsolyckorna har minskat med 8 procent och arbetssjukdomarna med 18 procent under 2007, jämfört med antalet anmälda fall 2006. Siffrorna är preliminära och Arbetsmiljöverket har ännu inte hunnit analysera vad det beror på, skriver Arbetarskydd.

De yrkesgrupper som drabbas mest av arbetssjukdomsfall är kvinnliga montörer och manliga fordons- och maskinmontörer.

Läs mer på Arbetarskydds hemsida