Nyheter

Färre superföretag inom byggindustrin

Veckans Affärers senaste lista över Sveriges superföretag visar att antal superföretag inom byggbranschen sjunker. Listan baseras på en granskning av alla svenska företag, som PAR har genomfört. För tredje året i rad blir antal superföretag inom byggbranschen färre. Från 25 bolag förra året till 21 i år. Andelen superföretag i branschen är också låg, 0,06 procent, långt under riksgenomsnittet på 0,10 procent.

Sveriges tre största superföretag inom byggnadsindustrin är Byggnadsaktiebolaget Tornstaden, Olof Mobjer Entreprenad samt Signal och Banbyggarna i Dalarna. Undersökningen och analysen är gjorda av PAR, som har rankat alla svenska företag efter sex avgörande kriterier.

Totalt har i år har 317 svenska företag kvalificerat sig som superföretag. Nästan lika många som förra året, då det var 318 företag. Men det är en kraftig minskning sedan toppåren 2008 (426 företag) och 2009 (434 företag). En starkt bidragande orsak är den svaga konjunkturen.

– Att den kraftiga minskningen av antal superföretag har avtagit tyder på att konjunkturnedgången håller på att mattas av. Undersökningen visar att det är svårt att både ha en snabb tillväxt och en hög lönsamhet samtidigt, under flera år i rad. De gemensamma faktorer som vi ser skiljer superföretagen från andra företag är att de i allmänhet är bättre på marknadsföring och försäljning, både mot befintliga och nya kunder, säger Per Weidenman, som är chefsanalytiker på PAR och har utvecklat modellen som undersökningen bygger på.

Byggindustrins superföretag

Tabellen visar byggnadsindustrins tio största superföretag efter omsättning. Hela listan, mer information, trender, analys och sökfunktion finns på: www.par.se/superforetagen

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”3212″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”181″,”width”:”468″}}]]

Superföretagen skapar en femtedel av jobben

Trots att det bara är cirka 0,5 procent av de svenska företagen som någon gång har rankats som ett superföretag (cirka 1 700 stycken), har de skapat 22 procent av alla nya jobb i det svenska näringslivet under den senaste tioårsperioden.

– Om fler företag skulle titta på hur superföretagen arbetar skulle fler arbetstillfällen kunna skapas i Sverige. Nästan alla företag kan lära sig något om hur de kan förbättra sina verksamheter och öka lönsamheten genom att studera hur superföretagen arbetar, säger Per Weidenman, chefsanalytiker på PAR.

Energi och miljö ökar mest

Störst andel superföretag finns för tredje året i rad i dagligvarubranschen. Där 0,36 procent av företagen klarar kraven för att bli ett superföretag, långt över riksgenomsnittet på 0,10 procent.

Efter förra årets tillbakagång ökar återigen antal IT-bolag som klassificeras som superföretag. Från 25 företag förra året till 32 stycken i år. Även andel superföretag i branschen ökar från 0,17 procent till 0,21 procent.

Den tydligaste trenden finns bland industriföretagen. Under 2009 var andelen superföretag i branschen hela 0,42 procent. Andelen har successivt minskat sedan dess och är i år är bara 0,10 procent.

Svenska superlistan: Bransch för bransch

Tabellen visar antal superföretag inom varje bransch de senaste åtta åren och andelen superföretag inom respektive bransch för 2012. Mer info: www.par.se/superforetagen

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”3213″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”228″,”width”:”468″}}]]

Acne Studios största superföretaget med kvinnlig vd

Andelen kvinnliga vd:ar i superföretag minskar från 7,9 procent förra året till 5,6 procent i år. Det är den lägsta noteringen sedan mätningarna började. Flest kvinnliga vd:ar finns det inom sektorn Hälsa och utbildning, där andelen är hela 17 procent. Acne Studios är det största superföretaget med en kvinnlig vd och är det trettonde största superföretaget totalt, räknat efter omsättning.

– Med kartläggningen av Sveriges superföretag vill vi inspirera andra företag till att bli mer framgångsrika. Det är också ett sätt för oss att visa att vi är ledande på att analysera företagens verksamheter. Fördjupade analyser av det här slaget ger bättre möjligheter för våra kunder att skapa fler affärer med sina kunder och att skaffa nya kunder, säger Anders Fransson, vd för PAR.

Superföretagen skiljer sig från andra företag

Superföretagen arbetar i allmänhet smartare än andra företag. Många genom bättre dialog och kommunikation med sina kunder. De företag som samtidigt kan visa en långsiktig försäljningstillväxt, uthållig lönsamhet, långsiktigt fungerande resurshushållning och en bra finansieringsstrategi har goda möjligheter att nå superföretagsstatus.

PAR:s modell för att identifiera och ranka Sveriges Superföretag bygger på de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer. Modellen tar hänsyn till och väger samman bolagens tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren. Av alla existerande aktiebolag är det endast 317 företag som kommer med på 2012 års topplista.

PAR:s superkriterier

Undersökningen är framtagen av Per Weidenman, chefsanalytiker på PAR, som i åtta år tillsammans med Veckans Affärer tagit fram Årets Superföretagare. Topplistan med 317 företag baseras på PAR:s ”Supermodell” för ekonomisk kvalitet. Denna modell visar företagens ekonomiska prestationsförmåga. De ekonomiska parametrar PAR väger samman för varje enskilt företag är: tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering.

För att bedöma varje enskilt företag jämförs dess ekonomiska prestation (avseende de sex parametrarna) med referensvärden baserade på prestationen hos alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet. Bedömningen är alltså relativ, så att vi kan identifiera de bästa företagen oavsett låg- eller högkonjunktur. Bedömningen är också storleksneutral, de ”bäst presterande” företagen återfinns bland både större och mindre företag.

För att ta fram listan med ”Superföretagen” har PAR därtill gjort denna bedömning för de senaste fyra åren, för alla företag som existerat sedan år 2007. Listan innehåller alltså företag som under fyra års tid presterat bättre tillväxt än andra jämförbara företag, men som också under samma tid haft bättre vinst, avkastning, effektivitet och kapitalstruktur än andra jämförbara bolag. Utöver detta har vi satt som villkor att företagen ska ha en omsättning på minst 10 miljoner kronor under det senaste året. (Drygt 50 000 aktiebolag i Sverige under 2012.) Det är alltså extremt svårt att kvalificera sig till denna lista, och i den sammanställning som PAR genomfört under september och oktober 2012 är det endast 317 aktiebolag i Sverige som haft bäst betyg under de senaste fyra åren.