Nyheter

Färre vägbyggen med dyrare bensin

Nu görs de samhällsekonomiska kalkylerna för 700 planerade väg- och järnvägsbyggen om. Stigande bränslepriser gör stora vägsatsningar mindre lönsamma.

— I och med att vi ser ett högre bränslepris redan nu och förväntar oss högre bränslepriser vartefter så kommer säkert fler och fler järnvägs- och kollektivtrafikprojekt att anses mer lönsamma och mer angelägna. På motsvarande sätt kommer vägprojekten att bli mindre samhällsekonomiskt lönsamma, säger Jonas Eliasson, professor i transportsystemanalys vid KTH, till Sveriges Radio Ekot.
Han anlitas av Vägverkets och Banverket som expert på samhällsekonomiska kalkyler.

Vart femte år gör Vägverket och Banverket om beräkningarna som visar hur lönsamma deras planerade väg- och järnvägsbyggen är. De nya kalkylerna påverkas bland annat av bensinpriset och höjda koldioxidskatter.

Bensinen uppskatta kosta 16 kronor och 20 öre per litern i de reviderade beräkningarna. Jonas Eliasson menar att de högre bensinpriserna kan drabba pågående eller planerade vägprojekt.

Ett exempel är Förbifart Stockholm som har ansetts samhällsekonomiskt lönsam, men där beräkningarna har byggt på ett bensinpris på 12 kronor i dagens penningvärde under hela projektets 60-åriga livslängd. Med de nya högre kostnaderna är kalkylerna betydligt osäkrare, rapporterar Ekot.