Nyheter

Fasadgruppen förvärvar anrikt plåtslageri

 Fasadgruppen har förvärvat Karlaplans Plåtslageri AB i Stockholm och stärker därmed sitt kunderbjudande med en helhetspartner inom plåt och tätskiktsarbeten. 

Karlaplans Plåtslageri AB startades 1965 av Karl Åke Illerfelt. Till en början drevs verksamheten som ett mindre enmansföretag som sedan i kontrollerad takt expanderat. I dag har företaget ett 60-tal anställda och omsätter cirka 125 miljoner kronor på årsbasis. VD är Andreas Illerfelt.

Karlaplans Plåt är specialister inom takrenoveringsarbeten på innerstadsfastigheter och kulturhistoriskt värdefulla byggnader, men har samtidigt kompetens och resurser att utföra tätskiktsentreprenader med bitumen och olika typer av dukmaterial i samband med både renovering och nyproduktion. Företaget erbjuder även arbeten i sömsvetsad rostfri plåt och totalentreprenader i samband med uppförande av takterrasser samt kundanpassade helhetslösningar i form av takservice och skottningsavtal.

– Med Karlaplans Plåtslageri expanderar Fasadgruppen och går in i ett nytt affärssegment. Karlaplans Plåtslageri kompletterar övriga bolag i koncernen väl och vi kommer nu kunna erbjuda kunden ett ännu bredare utbud av tjänster, säger Pål Warolin, VD för Fasadgruppen, i ett pressmeddelande.

Fasadgruppen förvärvar 100 procent av aktierna i Karlaplans Plåtslageri AB. Ägaren och VD Andreas Illerfelt kommer att vara kvar och verka inom Fasadgruppen som delägare och fortsatt driva och utveckla verksamheten som tidigare.

– Fasadgruppen och Karlaplans Plåtslageri kompletterar varandra mycket väl och jag hoppas att vi kommer att kunna tillföra viktiga bitar till helheten och att vi tillsammans blir ett ännu bättre och tryggare val för kunden, säger Andreas Illerfelt, VD för Karlaplans Plåtslageri.

Fasadgruppen är i en expansiv fas och marknadsledande i branschen. Koncernen omsätter drygt 1 miljard kronor och har cirka 600 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm.