Fastighetsbolag döms till böter för felaktig upphandling

 
Konkurrensverket anser att Haninge kommuns fastighetsbolag Tornberget gjort sig skyldigt till otillåten direktupphandling när bolaget inte upphandlade drift av vissa tjänster enligt upphandlingsreglerna.
Konkurrensverket kräver därför att domstol dömer Tornberget att betala 100 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.


Det kommunala bolaget Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge omorganiserades 2017. Då beslutade bolaget att viss verksamhet rörande så kallade driftentreprenadtjänster inte längre skulle skötas av egen personal, utan i stället anskaffas från externa aktörer. Efter att personalen sagts upp i augusti 2017, tillgodosågs behovet av de aktuella tjänsterna genom ett flertal direktupphandlingar. Ett avtal upphandlat efter annonsering enligt LOU tecknades först den 1 maj 2019.

Bolaget framhåller att de direktupphandlade avtalen omfattas av undantaget för synnerlig brådska. Enligt Konkurrensverket skulle dock upphandlingen ha annonserats, eftersom brådskan uppstått på grund av bolagets eget agerande och bolaget även kunnat förutse det inträffade. Det är därmed en otillåten direktupphandling. Värdet av den aktuella upphandlingen är drygt 1,4 miljoner kronor.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och kräver att Haninges fastighetsbolag Tornberget döms att betala 100 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Läs Byggvärlden nr 6
Läs Byggvärlden nr 6!
Klicka här

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!