Nyheter

Fastighetsmarknaden <br/> väntas bli nästa bubbla

2010 kan bli året när en ny bubbla spricker – på fastighetsmarknaden. Nu befarar allt fler en krasch i såväl Europa som i USA.

Det är Svenska Dagbladet och E24 som har tolkat tecknen och pekar bland annat på att situationen skulle vara ”ytterst allvarlig” om det inte vore för akutåtgärder i form av gigantiska statliga stödåtgärder.

Dessutom varnade finansinpsektionens nya internationella expertpanel redan i november för kommande mycket stora kreditförluster i den kommersiella fastighetssektorn både i USA och Europa.

Det i sin tur riskerar att leda till ytterligare bankkollapser, framförallt för banker som är exponerade mot fastighetssektorn.

”Snabbt stigande ränta slår inte bara mot de kommersiella fastigheterna, även bostadsrätter berörs. En ränta på fyra till fem procent i kombination med stigande arbetslöshet och hög hushållsbelåning kommer att leda till en snabb avkylning av marknaden och kraftiga prisfall”, skriver SvD och E24.

Bedömare i branschen utesluter inte fall på 10-20 procent under 2010.

Niklas Bodell/Affärsvärlden