Nyheter

Fästning förvandlades till hotell

Fredriksborg Hotell & Restaurang öppnar i dagarna ett hotell med restaurang, orangeri, bryggservering samt en unik lokal i fästningen från 1700-talet. Fästningen har genomgått en omfattande men varsam renovering av Statens fastighetsverk och arkitekten Sven Ahlsén.

Fredriksborg som ligger vid Oxdjupet på Värmdö består idag av flera byggnader – en stenkasern, strandverk,  vaktkur samt en murad fästning som ligger fyrtio meter över vattnet.

Fästningen ingick i det försvar Sverige byggde upp för att skydda Stockholm från ryssarna under 1700-talet och är ett statligt byggnadsminne som förvaltas av Statens fastighetsverk.

– Den största utmaningen med projektet var att bevara det kulturhistoriska värdena men ändå göra en modern hotell- och restauranganläggning. Vi har arbetet med att utveckla Stenvillan och med att bevara fästningen för att möjliggöra för en året runt-verksamhet, förklarar Mathias von Schlieben, förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Det var i Stenvillan som befälen en gång bodde och det har även tjänstgjort som vanligt bostadshus under senare år. De sex lägenheter som fanns i villan har nu förvandlats till reception, restaurang, konferensrum och tio hotellrum.

– Byggnaden hade ett starkt underhållsbehov, mer än vad vi kanske trodde från början. Grunden och mellanbjälklagen var angripna av fukt och insekter. Nu har vi förstärkt konstruktionen, berättar Mathias von Schlieben.

Statens fastighetsverk har tecknat ett operatörsavtal med entreprenörerna och makarna Eva och Thomas Persson. De har varit med från början av projektet och har satt en personlig prägel på interiören. Bland annat har rummen inretts efter olika teman som de har valt ut.

De gamla dörrarna och fönstren har renoverats och många originaldetaljer finns kvar. Kakelugnarna och öppna spisen i restaurangdelen har renoverats.

– På grund av brandrisken fick vi tyvärr mura igen kakelugnarna i hotellrummet, brandmyndigheten har sagt nej till att elda i enskilda rum, säger Eva Persson.

Arkitekten Sven Ahlsén som är slottsarkitekt för Stockholms äldre fästningar har haft uppdraget att skapa ett hotell- och en restaurang av den gamla militäranläggningen. Han berättar att på 1800-talet ansågs inte Fredriksborg längre fylla något ändamål i det militära och därefter har det förfallit.

– När vi förlorade Finland blev det intressant att försvara Stockholms huvudstad, men då hamnade fokus på Vaxholms kastell och då blev det här inte så intressant längre.

I fästningstornet som ligger på den högsta punkten i försvarsanläggningen kommer det att visas utställningar av olika slag samt guidade visningar.
Trägolvet i fästningen går inte hela vägen runt, men Eva Persson förklarar att det kommer att byggas ett heltäckande golv framöver.

– Det bästa sättet att bevara en byggnad är att den används. Nu har de här byggnaderna utvecklats för ett nytt användningsområde. Nyckeln för ett sånt här projekt är att hitta rätt verksamhet, och det tycker jag att vi har gjort här, menar Mattias von Schlieben.

På fredag öppnas dörrarna för allmänheten.

Annika Rådlund

Fredriksborgs fästning

Fästningen är döpt efter kung Fredrik I. När den och kringbyggnaderna var klara  1735 var det  en av Euopas modernaste fästningar. Kasernbyggnaden ritades av slottsarkitekten Carl Hårleman (1700-1753) och den uppfördes i slutet av 1750-talet, efter hans död. Fredriksborgs fästning är ett statligt byggnadsminne och förvaltas av SFV.