Nyheter

Fastställer dom mot arbetsledare

Hovrätten fastställer domen mot en tidigare arbetsledare på byggföretaget Peab i Gävleborgs län, som låtit företaget bekosta material och byggarbeten på hans privata fastighet.

Arbetsledaren har i hovrätten vidhållit att de arbeten som utförts åt honom utgjort kompensation för övertidsarbete och att detta kvittningsförfarande hade godkänts av företrädare för arbetsgivaren.

Han har också vidhållit att hans avsikt hela tiden varit att betala men att han inte hunnit göra det på grund av dröjsmål med faktureringen.

Domstolen anser, precis som tingsrätten, att mannen missbrukat sin förtroendeställning. Påföljden, villkorlig dom och dagsböter för trolöshet mot huvudman, står därför fast. Han ska även betala skadestånd till Peab Sverige AB.