Nyheter

Fejkat brev satte igång debatt om LOU

KRÖNIKA. Christina Ramberg, professor i handelsrätt vid Göteborgs Universitet, tillika verksam som advokat, har under hösten i en artikel på Dagens Juridik skrivit ett fejkat brev. Enligt brevet avskaffas lagen om offentlig upphandling (LOU) i Region Skån

LOU är en viktig lag med stor betydelse för byggbranschen. Men LOU är fylld med detaljregleringar och är i vissa delar svårbegriplig.

I olika rättsprocesser har jag företrätt upphandlande enheter och anbudsgivare i såväl överprövningsmål som mål om skadestånd enligt LOU.

Bara ett sådant enkelt exempel som att överprövningsmål ska prövas av länsrätten och skadeståndsmålen ska prövas i tingsrätten gör att lagen för de allra flesta är svåröverskådlig.

Ingen vann…

Det finns de som säger att LOU handlar mer om att göra juridiskt rätt än göra bra affärer. Jag kan förstå den synpunkten.

Sveriges kommuner och landsting utlyste under ett antal år en tävling där bästa förfrågningsunderlag skulle utses. Ingen vann…

Vill man hitta fel i ett upphandlingsförfarande så är det lätt. Det medför en frestelse att begära överprövning. Mot bakgrund av den omfattande regleringen och risken för rättsprocesser förlamas ibland upphandlande enheter – och anbudsgivare – av rädsla för att göra fel och begå brott mot lagen.

Grundtankarna bakom LOU – att öka konkurrensen, få ut det bästa möjliga av de offentliga medlen och att alla ska ha lika möjlighet – är i och för sig både viktiga och riktiga. LOU har sina förtjänster. Men jag hyser också sympati för uppfattningen att det borde vara tillåtet att gynna den lokalt etablerade byggentreprenören, vilket i praktiken blir svårt med LOU.

LOU bör inte avskaffas i sin helhet. Men förslagsvis kunde LOU vara tillämplig på byggentreprenader värda över 5 miljoner kronor. Vid upphandlingar värda under 5 miljoner kronor skulle således upphandlande enheter inte vara skyldiga att följa LOU. Utöver att minska administration och transaktionskostnader så skulle onödiga rättegångsprocesser kunna undvikas.

Har du någon fråga som du vill få besvarad? Kontakta advokat Peter Degerfeldt på [email protected] eller 070-9385162.