Nyheter

Fem åtalas i ”Söderledshärvan”

Fem personer åtalas för bland annat grovt bedrägeri efter att ha lurat Stockholm stad på cirka 28 miljoner kronor i samband med renoveringsarbeten i Söderledstunneln.

Försommaren 2012 upptäckte Skatteverket att något inte stod rätt till med faktureringen av de arbeten som utförts i samband med renoveringen av Söderledstunneln hösten 2011. Man slog då larm om att Trafikkontoret vid Stockholms stad hade blivit lurade på 28 miljoner kronor i falska och uppblåsta fakturor.

Nu åtals fem personer, misstänkta för i första hand grovt bedrägeri och i vissa fall även grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Det handlar om fyra personer som jobbat i projektet samt frun till en av dem.

Den huvudmisstänkte är vd för ett byggföretag i Dalarna och arbetade som konsult i Söderledsprojektet. Han har med hjälp av de övriga åtalade från och med januari 2011 till och med april 2012 förmått företrädare för Stockholms stad att attestera fakturor till ett värde av närmare 28 miljoner kronor utan att Trafikkontoret erhållit någon verklig motprestation.

Byggföretagaren har planerat för och sett till att bland annat kostnadsökningar hanterats helt eller till viss del felaktigt genom ändring i kontraktet med en av underentreprenörerna, där en av de övriga åtalade haft inflytande.

Byggföretagaren har erbjudit tjänstemannen på Trafikkontoret mutor eller otillbörliga belöningar, bland annat virke till en brygga till ett värde av cirka 5000 kronor. Byggaren åtalas därmed även för bestickning och tjänstemannen för mutbrott.

Susanne Bengtsson