Nyheter

Fem sätt att energirenovera

Fem energismarta alternativ presenterades. Foto: Jenny Marcuson.

Att göra en totalrenovering av ett miljonprogramshus kan ge en halvering av energianvändningen. Renovera energismart presenterade fem olika energibesparingsalternativ under Nordbygg för att synliggöra vilken väg som lämpar sig bäst.

Den nya studien Ett hus – fem möjligheter som presenterade på Nordbygg visar på fem olika åtgärdsförslag för energieffektivisering av ett befintligt flerbostadshus. Det är ett så kallat miljonprogramshus i Stockholmsområdet som är byggt runt 1970 och har en energiförbrukning på 164 kilowattimmar per kvadratmeter, energiprestanda F.

– Att räkna på miljöbesparingar är svårt. Det är många faktorer som spelar in och man måste utgå från de mål som är viktigast. Vi presenterar fem jämförbara alternativ för att en bostadsrättsförening eller fastighetsägare ska kunna få hjälp att välja vilken väg de ska gå, säger Roland Jonsson på HSB.

Renovera energismart håller till i anslutning till mässans entrétorg och där synliggörs de fem alternativen i form av en utställning och flera seminarier.

Renovera energismart är ett samarbete mellan HSB Riksförbund, Energimyndigheten, Riksbyggen, Byggherrarna, Fastighetsägarna Sverige, Svensk Ventilation, VVS Företagen och VVS-fabrikanternas råd.

Alternativ 1: Riva och bygga nytt.
Resultat: Driftskostnad 47 kr/kvm, år, energianvändning 54 kr/kvm, år och miljöbelastning 5 kg CO2/kvm, år.

Alternativ 2: Totalrenovering.
Resultat: Driftskostnad 52 kr/kvm, år, energianvändning 59 kr/kvm, år och miljöbelastning 5,4 kg CO2/kvm, år.

Alternativ 3: Det ”gröna” alternativet.
Resultat: Driftskostnad 66 kr/kvm, år, energianvändning 70 kr/kvm, år och miljöbelastning 6,4 kg CO2/kvm, år.

Alternativ 4: Installationsrenovering.
Resultat: Driftskostnad 63 kr/kvm, år, energianvändning 59 kr/kvm, år och miljöbelastning 7,2 kg CO2/kvm, år.

Alternativ 5: Värmepumpsinstallation.
Resultat: Driftskostnad 82 kr/kvm, år, energianvändning 62 kr/kvm, år och miljöbelastning 15,2 kg CO2/kvm, år.

De två första alternativen gav en halvering av energianvändningen, från energiklass F ner till B, men kostnaden blev också den dubbla. Däremot var driftskostnaden lägst av alla fem alternativen. Alternativ 4 nådde också energiklass B.