Krönikor & Debatt

Fem viktiga punkter för omställningen

jeanet corvinius
Jeanet Corvinius, Byggchefernas ordförande. Foto: Byggcheferna

Ledarskapet är centralt i vår klimatomställning. Det ger mig 18 000 skäl att känna hopp, skriver Byggchefernas ordförande Jeanet Corvinius.

Hur ska vi lyckas med klimatomställningen? Nu i höst har regeringens utredare, professor John Hassler, presenterat sina förslag på hur Sverige som nation bör göra.

Kort förklarat anser John Hassler att Sverige ska följa EU:s plan för den gröna omställningen, där målet är att sänka EU-ländernas utsläpp med minst 55 procent fram till 2030 (en plan som brukas kallas för 55 %-paketet).

Hur berörs vi inom samhällsbyggnad av detta? På en mängd olika sätt.

Fem insatser för omställningen

När jag läser igenom utredningen tillsammans med Byggchefernas styrelsemedlem Amanda Borneke, som till vardags är strategisk mentor inom återbruk och hållbarhet på Sweco, hittar vi flera direkta kopplingar till vår bransch. Här är några exempel på insatser som föreslås:  

• Stort fokus på att bli elektriska i hela byggvarukedjan, alltså elektriska fordon och arbetsmaskiner.

• Varsamma renoveringar ska prioriteras. Rivningar och stora ombyggnationer undanbedes.

• En ökning av inbyggnation av återbrukade produkter i Rot-projekt.

• Kartläggningar och åtgärder för att energieffektivisera byggnader.

• Minskad användning av fossil plast vid nyproduktion.

18 000 personer som kan göra skillnad

De där fem punkterna är inspirerande, tycker jag. När man pratar om ”klimatomställningen” kan det ju kännas så enormt, krångligt och fjärran att man som individ känner sig oviktig. En så stor fråga måste väl lösas högre upp? Det är väl storpolitik och multinationella storbolag som kan göra den rejäla skillnaden?

På ett sätt är det nog sant. Men vi får inte glömma bort att vi bara inom Byggcheferna är 18 000 personer (vilket motsvarar ungefär hälften av alla chefer och ledare inom samhällsbyggnad). Och vi verkar i en bransch som står för cirka 40 procent av Sveriges energianvändning och 20 procent av de inhemska klimatgasutsläppen. De fem punkterna visar vilken möjlighet vi alla har, i vår egen vardag. Varje chef och ledare inom samhällsbyggnad kan ju bidra till det här. Kanske bara i det lilla, genom pyttesmå förändringar…? Men tänk då vilken skillnad det skulle göra totalt sett, i det stora, om alla hjälptes åt.

”Vi måste vara tydliga förebilder”

När John Hassler presenterade sina förslag gav han faktiskt en optimistisk bild av klimatomställningen, både för Sveriges och EU:s del. ”Jag är helt övertygad om att vi kan klara av det här”, sa han på pressträffen. Men han var också tydlig med att det är en lång väg kvar och att en politisk förändring måste ske.

Både i politiken och övriga samhället har ledarskapet en central roll – och är avgörande för resultatet. Om vi inom byggsektorn ska lyckas med den gröna omställningen måste vi som är byggchefer vara tydliga förebilder. Därför är jag innerligt stolt över att vara ordförande för Byggcheferna, där 18 000 chefer har beslutat att sträva mot samma mål. I möten med våra medlemmar ser jag ständigt en förändringsvilja, klokhet och framåtanda som inspirerar. Det ger mig 18 000 skäl att känna hopp.

/Jeanet Corvinius,
ordförande Byggcheferna