Nyheter

Feminism som slår tillbaka

Byggbolagen vill locka kvinnor för att kvinnornas särskilda egenskaper ska berika företagen. Det är en särartsfeministisk grundsyn som riskerar att motverka jämställdheten.

Byggbolagen har en ambition att rekrytera fler kvinnor, inte minst till chefsjobben. Här kan ni läsa om hur Skanska lyckats. Men ni kan också läsa att det är få kvinnor i branschen.

Forskaren Annicka Cettner har intervjuat kvinnor i branschen och kvinnor som lämnat branschen. De har svårt att passa in på en gammaldags bild av ingenjören. Men det beror också på en stereotyp bild av kvinnor.

Ofta hörs argumentet om att byggbolagen måste rekrytera kvinnor för att de har andra egenskaper än män, tänker på andra sätt och tillför ”mjuka värden”, som inte män kan tillföra.

Byggbolagens företrädare har då anslutit sig till särartsfeminismen. Det är en åskådning som utgår från att det finns biologiska skillnader mellan könen som gör dem olika.

Motsatsen är likhetsfeminism, som menar att könsskillnaderna är en social konstruktion. I grunden är män och kvinnor inte så olika.

Skanska är det byggföretag som tydligast kommunicerat jämställdhet. När Sverigechefen Mats Williamson intervjuades i personaltidningen gjorde han en liknelse med savannen där giraffer och zebror är så olika att de har svårt att förstå varandra.

Inom företag och organisationer finns alltid synliga och osynliga maktstrukturer — oftast manliga. Styrelser består av huvudsakligen män, 48 av Sveriges 50 största byggbolag har en kvinna som vd och män är i majoritet i ledningsgrupper.

Många genusforskare ser ett mönster i viljan att framhålla olikheter – för på så sätt bibehålls maktstrukturer.
— Genom segregering skapas hierarki, säger forskaren Sophie Linghag på Kungliga tekniska högskolan.

Inom organisationsteori finns en klassiker, Men and women of the corporation av Rosabeth Moss Kanter, som pekar på en viktig mekanism: så länge en minoritet är en minoritet kommer mönster inte att förändras. Gamla maktstrukturer tenderar att återskapas. Kritiska gränsen går ungefär vid 35 procent – växer sig minoriteten så stor kan nya mönster skapas. Men en ensam kvinna i ledningsgruppen eller på bygget blir lätt ”gisslan”.

Kvinnor och män måste ha samma rättigheter och möjligheter att göra karriär i byggbolagen. Kallar bolagen sig samhällsbyggare innebär det ett förpliktigande. Då går det inte att bara ha vita gubbar mellan 55 och 60.

Anställ kvinnor men begär inte att de ska tillföra företaget en massa kvinnliga egenskaper som ”mjuka värden”. Det är att göra kvinnorna – och männen – en otjänst. Låt de kvinnliga ingenjörerna bara vara duktiga ingenjörer – precis som männen.