Nyheter

FI vill skärpa amorteringskravet

Finansinspektionens kontor på Brunnsgatan. Foto: FI

 På tre år har bostadspriserna ökat med drygt 40 procent. Finansinspektionen ser att sårbarheter byggs upp i den svenska ekonomin.

Därför vill FI skärpa amorteringskravet för nya bolånetagare som tar stora lån i förhållande till sina inkomster.

Finansinspektionens stabilitetsrapport, som presenteras på onsdagen, visar att hushållens stora skulder samt ökande bostadspriser innebär att sårbarheter byggs upp i svensk ekonomi.

FI:s stabilitetsrapport pekar på att den unika kombinationen av en stark konjunktur och rekordlåga räntor bidrar till att hushållens skulder och bostadspriserna växer snabbt. På tre år har bostadspriserna ökat med drygt 40 procent. FI ser därför att sårbarheter byggs upp i den svenska ekonomin. Därför vill FI skärpa amorteringskravet för nya bolånetagare.

– För att ytterligare stärka hushållens motståndskraft i en framtida kris vill FI därför skärpa amorteringskravet för nya bolånetagare som tar stora lån i förhållande till sina inkomster. Förslaget kommer att gå ut på remiss inom kort, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen, i ett pressmeddelande.

Förslaget innebär att alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst, det vill säga inkomst före skatt, ska amortera 1 procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle behövt göra i dag. Detta gäller utöver redan befintliga amorteringsregler.