Nyheter

Fick stall – döms för mutbrott

En fd projektledare på Trafikverket fick ett stall (dock ej det på bilden) uppfört av en underentreprenör. Nu döms han för mutbrott. Foto: Henrik Fitinghoff.

En före detta projektledare på Trafikverket har dömts för mutbrott efter att han uppfört ett stall på sin fastighet och därefter låtit en av Trafikverkets entreprenörer betala för stora delar av byggnaden. Entreprenören har dömts för bestickning.

De åtalade har överklagat tingsrättens dom.

Under 2009 lät en projektledare på Trafikverket (dåvarande Vägverket) uppföra en stallbyggnad på sin fastighet i Luleå kommun till ett värde av cirka 700 000 kronor. En företagare, som var underentreprenör åt Trafikverket, lät till stora delar bekosta bygget. Företaget arbetade främst med anläggning av asfalt och var en stor entreprenör av vägentreprenader i Norrbotten.

Nu har Luleå tingsrätt meddelat dom i ärendet. Projektledaren döms för mutbrott. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och dagsböter. Projektledaren förpliktigades även att såsom förverkat utbyte av brott utge 600 000 kronor till staten.

Vd:n för entreprenadföretaget döms för bestickning och påföljden blir villkorlig dom och dagsböter. Bolaget ska också betala företagsbot om 800 000 kronor.

Arbetet med stallbygget utfördes inledningsvis att ett bolag, som projektledaren fått rekommenderat av en av den nu dömde vd:n. När problem med betalningen till det första bolaget uppstod övertog det senare asfaltbolaget den fordran som bolag ett hade på projektledaren.

Den åtalade vd:n menade att han gjorde detta ”då han inte ville äventyra sin goda affärsrelation med bolag X då han gått i god för projektledarens vilja och förmåga att göra rätt för sig”.

En överenskommelse upprättades under 2013 mellan projektledaren och vd:n innehållande en återbetalningsplan mellan parterna.

Oegentligheterna avslöjades genom anonyma tips till Trafikverket där det påstods att ”XX fått ett stall av YY och att han i sin position på Trafikverket gynnat aktuellt företag”. Även om projektledaren inte deltagit i Trafikverkets upphandlingsprocesser så har han haft behörighet att fatta avgörande beslut, bland annat har han haft ansvar för ÄTA-kostnader, kvalitetssäkring av utförda arbeten samt deltagit i betygssättning av entreprenörer.

När misstankarna uppdagades avslutade projektledaren sin anställning på Trafikverket.

Under förhandlingen i tingsrätten framkom att vd:n redan under 2008 upprättat en ritning på stallet som 2009 skickades till projektledaren.

Vidare framkom att alla kostnader på stallet, frånsett grunden, bekostats av asfaltentreprenören och att en återbetalningsplan av skulden upprättades först fyra år efter skuldens uppkomst. Detta uppfattar tingsrätten som en efterhandskonstruktion.

De båda åtalade förnekar brott. Domen har överklagats både av de åtalade samt av åklagarsidan.