Nyheter

Fick ta över påbörjat projekt

Magnus Granlund, arbetsledare och Johana Lindblad, KMA, på Mobilbygg. Foto: Susanne Bengtsson

Mobilbygg förlorade anbudsgivningen när SISAB upphandlade en förskola i Bromma i början av året. Men de fick en ny chans när BTH Bygg lämnade uppdraget på grund av ekonomiska problem.

– Vi jobbar efter en ny tidplan men med samma slutdatum, säger Thomas Gustavsson, platschef på MobilBygg.


I mars 2019 tecknade byggföretaget BTH Bygg avtal med SISAB om uppförandet av två stycken förskolor i Stockholm, en i Bromma och en i Hässelby. Förskolorna skulle certifieras enligt miljöbyggnad Silver och uppföras enligt SISAB:s konceptmodell Framtidens förskola.

– BTH:s anbud låg långt under de andra. Vi ifrågasatte det låga priset, med de kunde presentera svar på våra frågor och då måste vi ta deras bud, säger Thomas Pella Bergsell, pressansvarig hos beställaren SISAB.

I maj ändrades förutsättningarna efter att BTH Bygg hamnat i ekonomiska svårigheter och ansökt om företagsrekonstruktion vid Solna tingsrätt. SISAB stod plötsligt utan byggentreprenör.

– När det gällde förskolan Församlingshuset i Bromma var läget akut. Vi behöver snabbt få fram nya förskoleplatser. De som deltog i den första anbudsgivningen fick komma in med nya bud, berättar Thomas Pella Bergsell.

Den här gången gick uppdraget till Mobilbygg, som alltså fick ta över efter BTH. Vissa markarbeten var redan påbörjade, bland annat var pålningen klar.

– Vi gjorde en ny kalkyl och räknade av för det arbete som var utfört i vårt nya anbud. Vi valde att ta över vissa underentreprenörer, säger Thomas Östling, arbetschef på Mobilbygg.

Att kliva in som ”räddaren i nöden” och fullfölja efter en annan aktör ser han inte som någon risk.

– Nej, det kändes inte särskilt svettigt, inte i en utförandeentreprenad.

Direkt efter semestern startade man upp. Förskolan ska bli 1 200 kvadratmeter i två plan och ha plats för cirka hundra barn. I oktober var väggar och tak på plats. Förskolan byggs med stålstomme och utfackningsväggar. Byggnaden får ett valmat tak för att smälta in bättre i den omgivande bebyggelsen.

När alla invändiga arbeten inleds senare i höst kommer som mest ett 20-tal personer att vara på plats på bygget. Förskolan ska vara klar i juli 2020.

– Vi jobbar efter en ny tidplan men har behållit samma ursprungliga besiktningsdatum i juli så förhoppningsvis ska projektet inte bli försenat, säger Thomas Gustavsson, platschef på MobilBygg.

Situationen, att ta över ett påbörjat projekt efter en entreprenör som gått i konkurs eller genomgår en företagsrekonstruktion, hör inte till vanligheterna.

– Jag har inte varit med om det tidigare, säger Thomas Gustavsson,.

– Det här är ingen vanlig situation. Men visst blir det fördyringar i ett projekt när vi måste göra om upphandlingen och välja ett dyrare anbud. Det blir också förseningar när vi måste börja om. Förhoppningsvis blir förskolan klar i tid trots allt, säger Thomas Pella Bergsell.

SISAB drabbades även av BTH:s obestånd i ett annat förskoleprojekt. Förskolan Blågull på Kaprifolvägen i Hässelby Villastad är en byggnad i två plan med åtta avdelningar och 144 förskoleplatser som upphandlats som en totalentreprenad.

– Här kunde vi börja om med en ny upphandling eftersom det inte var lika bråttom med färdigställandet som i Bromma. Vi uppskattar att projektet kommer att drabbas av cirka 4-5 månaders försening.

Nyligen blev det klart att Arcona tilldelades kontraktet för Blågull.

I ytterligare ett skolprojektet, Campus Tensta, valde SISAB att avbryta renoveringen och säkerställa fastigheten när BTH avbröt kontraktet.