Nyheter

Finansiär hoppar av arenabygge

Steen & Ström drar sig ur byggprojektet Arenastaden i Växjö. Miljardprojektet med idrottshallar, kommersiella ytor och bostäder riskerar nu att minska markant i omfång.

— Vi tappar det externa kapitaltillskott vi behöver för projektet vilket kan innebära en förändrad ambitionsnivå, säger Gunnar Elm (c), kommunalråd i Växjö.

”Tråkigt men väntat med tanke på den finansiella krisen”, är reaktionen från Växjöpolitikerna på Steen & Ströms besked på onsdagen. Nu väljer kommunen att främst satsa på idrotten, planerna på handel och bostäder tonas ner.
— Ja, det blir en senare fråga. Vår prioritet nu är att ta tag i de idrottsliga bitarna, säger Lotta Svanberg, kommunalråd för (s).

Samtidigt meddelar kommunen att den anbudsförfrågan som skickats ut gällande byggandet av en ny multiarena i Värendsvallsområdet dras tillbaka. Nu påbörjar sökandet efter nya partnersamarbeten.
— En av anledningarna till att vi har sökt samarbete med Steen & Ström är att vi inte har de ekonomiska förutsättningarna att klara byggandet själva. Vi ska omedelbart sätta oss och titta på framtiden och vilka möjligheter detta ger oss, säger Bo Frank (m), kommunalråd.

Vikande detaljhandelsförsäljning, vilket påverkar detaljhandelns vilja att gå in i nya etableringar, lyfts fram som den huvudsakliga anledningen till att Steen & Ström drar sig ur. ”Det görs inga stora fastighetsaffärer och ingen vågar slå fast en prisnivå” skriver företagets vd Wilner Anderson i ett uttalande.

I senaste numret av Byggvärlden uppgav Jan-Erik Johansson, arenachef på för Värendsvallsområdet, att överenskommelsen gällde att Steen & Ström skulle köpa marken på sammanlagt 30 hektar. Därefter skulle kommunen bli hyresgäst i åtminstone 30 år.
Byggvärlden frågade om det inte kunde anses vara en våghalsig affär i den ekonomiskt svajiga period som råder.
— Så ska man inte se det. Vi är två stabila parter som har långsiktiga ambitioner för området, sa Jan-Erik Johansson.
Nu står Växjö kommun ensam kvar.