Nyheter

Finansministern öppnar för könskvotering

Det går för långsamt att öka den kvinnliga representationen i svenska bolagsstyrelser anser finansminister Anders Borg. Han säger till Dagens Nyheter att skälen har stärkts för en lag som tvingar fram fler kvinnor i styrelserna.

Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2013 visar att andelen kvinnor i svenska börsbolags styrelser har minskat sedan 2011 och nu uppgår till 22,3 procent. Andelen kvinnor i ledningar fortsätter dock att öka och ligger på 17,2 procent.

År 2006 införde Norge en lag om könskvotering till företagens styrelser för att öka andelen kvinnor. I Sverige har motståndet mot en sådan lag varit hårt från näringslivsföreträdare.

Men finansminister Anders Borg har nu tröttnat på att kvinnornas intåg i styrelserna går så långsamt.

– Förbättringstakten är inte i närheten av vad som har ställts i utsikt när man har hört näringslivets personer uttala sig om att det inte behövs reglering eller lagstiftning, utan att det här löses av sig själv, säger han till Dagens Nyheter.

– Det är uppenbart att det här löses i en väldigt, väldigt långsam takt. Jag tycker att argumenten mot lagstiftning gradvis eroderar och att skälen för att överväga lagstiftning har stärkts.

Marie Bergström
[email protected]