Nyheter

Finndomo varslar 116 medarbetare

Småhusproducenten Finndomo meddelar att man varslar 116 medarbetare. Dessutom stänger företaget sin fabrik i Hultsfred.

— Vi måste nu anpassa organisationen till marknadssituationen, säger Staffan Lindquist, vd på Finndomo och hänvisar till en kraftigt minskande husförsäljning i Sverige just nu.

Det största varslet berör alla 66 anställda på husfabriken i Hultsfred. Finndomo meddelar att hela fabriken läggs ned.

Vidare planeras ett varsel i Hjältevad som berör 25 anställda samt ett varsel som berör 25 anställda i produktionen i Hässleholm. Därutöver kommer 16 medarbetare i produktionen i Hässleholm, som varslades redan i juni, nu att få gå.

Enligt Finndomos egen prognos kommer antalet påbörjade byggen av småhus att minska med 35 procent från 2007 till 2009.