Nyheter

Finskt jättebygge försenas igen

Än en gång tvingas energibolaget TVO meddela att starten av den nya kärnreaktorn Olkiluoto 3 försenas.

Orsaken är att rördragningen i reaktorn går långsammare än planerat. Enligt den ursprungliga planeringen var det meningen att reaktorn skulle tas i drift i maj 2009.

Senare sköt man på starttiden till sommaren 2011, därefter juni 2012 och nu säger TVO och byggaren Areva att bygget blir klart först i slutet av 2012, och att man behöver flera månader för att starta driften. Därför kan den tredje reaktorn inte fasas in på nätet förrän en bit in på 2013.

Ordervärdet på reaktorn är ca 30 miljarder kronor. Det handlar om ett fast pris, där franska Areva får ta smällarna för förseningen. Uppgifter talar om att kostnaden för anläggningen nu är uppe i ca 45 miljarder kronor.

I kärnkraftanläggningen finns sedan 1970-talet två svenskbyggda kokarvattenreaktorer med effekten 860 MW el vardera. Den tredje reaktorn är av tryckvattentyp och ska ge effekten 1600 MW el.