Nyheter

Fler digitala initiativ kan bidra till ökad säkerhet

Guardio Safety och Twiceme Technology menar att implementering av ny teknik kan bidra till färre olyckor. Foto: Guardio/TwICEme

Olycks- och dödstalen i byggbranschen talar sitt tydliga språk. Trots flera lovvärda initiativ har den negativa statistiken kvarstått. För att vända utvecklingen bör utvecklare och leverantörer utbilda och inspirera sina kunder så att den personliga säkerheten på våra byggarbetsplatser förbättras avsevärt. Guardio Safety tillsammans med samarbetspartnern Twiceme Technology anser att fler leverantörer kan bidra till att minska de höga olyckstalen på Sveriges byggarbetsplatser genom öppna diskussioner och implementering av ny teknik.

De senaste tio åren har mellan fem och fjorton personer årligen fått sätta livet till på svenska byggarbetsplatser. Baserat på branschorganisationen Håll Nollans statistik, konstateras att omkring fem personer dagligen skadas allvarligt på landets byggen. I år omkommer i genomsnitt en person i månaden på landets byggen och förra året omkom 16 personer i byggarbetsplatsolyckor, vilket är fyra fler än året innan. En utveckling som visar att branschen är i behov av effektfulla åtgärder för att råda bot på problemet.

Ökad säkerhet står redan på agendan hos många aktörer i byggbranschen. Bland annat implementerar organisationen Byggföretagen en obligatorisk säkerhetsintroduktion nästa år och har skapat en säkerhetspark för att proaktivt minska risker. Därtill finns digitala lösningar tillgängliga som bidrar till säkrare byggarbetsplatser. Exempelvis NCC:s digitala verktyg för byggherrar UE-kedjan, Buildsafe, och appen Brinja.

Trots dessa lovvärda initiativ kvarstår dock problemet med höga olycks- och dödstal. En anledningen kan vara att de innovativa lösningar som finns på marknaden inte används i tillräckligt stor utsträckning av leverantörer och byggföretag.

Ett exempel på vad som skulle kunna utvecklas avsevärt är det personnära skyddet. Ett fallande föremål eller en byggställning som rasar samman är idag, och kommer fortsatt att vara, en fara för personer verksamma på ett bygge. Personlig skyddsutrustning är obligatorisk vid varje byggarbetsplats, men har branschen gjort tillräckligt för att erbjuda det bästa skyddet?

Byggbranschen anses vara den minst digitaliserade branschen i Sverige enligt Tillväxtverket, vilket vittnar om att fler digitala initiativ, med syfte att öka säkerheten, skulle kunna tas. En överblick av var anställda befinner sig på byggarbetsplatsen, uppkoppling till maskiner och fordon eller korrekt vital information tillgänglig vid en olyckshändelse är några exempel där digitala verktyg hade skapat ett större värde på svenska byggarbetsplatser.

Jämför man byggbranschen med en riskfylld fritidsaktivitet, till exempel bergsklättring eller skidåkning, kan man konstatera att säkerhetsutrustning i dessa kategorier ständigt förbättras. Bättre materialval, tekniska lösningar, eller digitala verktyg, bidrar med ökad säkerhet för användaren. Till skillnad från bergsklättring, är riskerna i byggbranschen inte självvalda, utan en accepterad omständighet av yrket.

Vi måste värna om de personer som varje dag beger sig till några av landets farligaste arbetsplatser. Alla bör ha rätt till att känna sig trygga på arbetet i vetskapen om att vi som bransch har gjort allt vi kan för att skapa den säkraste arbetsplatsen. Så är idag inte fallet. Vi anser att vi inte längre bör acceptera detta faktum, men det
kräver att vi som bransch tar ett helhetsgrepp på hur nya verktyg och kunskap kan användas för att öka säkerheten för våra kollegor ute landets byggen.

Dessa rader eftersträvar att starta en frigjord dialog om leverantörens roll. Utvecklare och leverantörer av skyddsutrustning kan hjälpa till genom att inspirera och utveckla åt sina kunder. De kan ta dagens tekniska utveckling, digitala innovationer och forskning i beaktning. Likaså kan beställare bli mer drivande genom att begära mer från sina leverantörer. Framförallt bör alla i byggbranschen nu göra allt vår tid möjliggör för att få
stopp på höga olycks- och dödstal på svenska byggarbetsplatser.

Nawar Toma, VD Guardio Safety AB
Philip Karlsson, Affärsutvecklingschef Guardio Safety
Christian Connolly, VD Twiceme
Jack Svensson, COO Twiceme