Nyheter

Fler färdigställda lägenheter

Under förra året färdigställdes totalt 29 225 bostadslägenheter i nybyggda hus, enligt statistik från SCB. Det är en ökning med 12 procent jämfört med 2012 då 25 993 lägenheter färdigställdes.

Antalet färdigställda lägenheter fördelade sig på 8 562 i småhus och 20 663 i flerbostadshus. Antalet färdigställda lägenheter i småhus har minskat med 8 procent jämfört med 2012, medan antalet lägenheter i flerbostadshus ökade med 24 procent.

Ungefär lika många lägenheter upplåtna med bostadsrätt (10 096) som med hyresrätt (10 508) färdigställdes i flerbostadshus under 2013. Fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter skiljer sig dock mycket mellan olika regioner. I de tre storstadsregionerna var sammanlagt 58 procent av lägenheterna i flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt medan motsvarande siffra för övriga riket är 35 procent.

Under 2013 färdigställdes också 845 studentlägenheter. Även om det är en stor ökning mot de senaste åren så är det bara lite mer än hälften av vad som färdigställdes årligen under perioden 1996 till 2009. Under denna period tillkom i genomsnitt 1495 studentlägenheter per år genom nybyggnad, enligt SCB.