Nyheter

Fler fast anställda

Antalet fast anställda personer i Sverige fortsätter öka, visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån.

I maj var 3 438 000 personer i åldern 15-74 år fast anställda, vilket är en ökning med 107 000 personer jämfört med maj förra året. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 43 000 fler fast anställda vid maj månads mätning jämfört med 2007.

Antalet sysselsatta ökade med 59 000 personer under maj, upp till 4 594 000 personer. Det innebär att arbetslösheten nu motsvarar 5,9 procent av arbetskraften, 289 000 personer. 5,7 procent av de arbetslösa är män och 6,1 procent kvinnor. Utrikes födda har betydligt högre arbetslöshet, 13,4 procent, jämfört med 4,6 procent bland inrikes födda.