Nyheter

Fler företagsförsäljningar i byggbranschen

Färre företag såldes under förra året, jämfört med 2006. Men byggbranschen är ett undantag. Där gjordes fler ägarskiften 2007 än tidigare år, visar en ny analys.

Osäkerheten på finansmarknaden har lett till att färre vågar köpa aktiebolag. Antalet företagsförvärv ökade med 17 procent år 2006, jämfört med året innan. Men förra året, 2007, dalade siffrorna något. Det visar en undersökning av antalet ägarskiften bland svenska aktiebolag som analysföretaget Adeqvat företagsvärdering genomfört.

6 203 företag såldes under 2007, jämfört med 6 209 under 2006. En nedåtgående trend, menar Sidon Benjaminsson, omvärldsanalytiker på Adeqvat.
— En orsak till detta trendbrott kan vara osäkerhet kring den fortsatta konjunkturutvecklingen, säger han.

Ett undantag är byggbranschen, där antalet ägarskiften tvärtom ökade något under 2007. Främst gällde det generationsskiftesföretag, där ägare uppnått pensionsålder och av den anledningen säljer företaget.

— Att just byggbranschen fortfarande i dessa osäkra tider visar upp en uppåtgående försäljningskurva är intressant men samtidigt svårtolkat. En tolkning skulle kunna vara att just byggbranschen ligger långt fram i konjunkturcykeln varför ägarna inte vågar invänta en konjunkturnedgång, säger Sidon Benjaminsson.

— Notervärt är att hela 56,3 procent av försäljningarna rörde de så kallade generationsskiftesföretagen, och det är nära dubbla andelen jämfört med snittet bland samtliga sålda företag under 2007.

Totalt såldes 386 byggbolag under 2007, jämfört med 363 året dessförinnan.