Nyheter

Fler hyresrätter <br></br> i krisens spår

I Nynäshamn finns flera stora byggprojekt, en del i miljardklassen. Men finanskrisen har fått ett flertal projekt att stanna upp. <br></br> — Det har väl varit bättre tider, säger Bertil Lindberg, planeringschef på Nynäshamns kommun.

Enligt Bertil Lindberg har intresset för bostadsrätter i Nynäshamn minskat dramatiskt under finanskrisen. Ett flertal projekt har stoppats då andelen sålda lägenheter varit för lågt.

— Vi har en normal mängd byggprojekt på planeringsstadiet. Men sedan stannar det upp vid själva byggandet, säger han.

Å andra sidan är det inte nattsvart. Enligt Bertil Lindberg så har det de senaste åren byggts ungefär 100 bostäder varje år i Nynäshamns kommun. I år kommer siffran att öka. Orsaken är att flera stora hyresrättsprojekt håller på att färdigställas.

— I och med finanskrisen så har intresset för hyresrätter ökat markant, säger Bertil Lindberg.

Nynäshamn, den lilla hamnstaden cirka sex mil söder om Stockholm, blev en stad först på 1940-talet. Staden ses ofta som en rekreationsort för båtmänniskor och en viktig hamnstad för Stockholmsområdet. Men det är också en stad som med pendeltåg och Nynäsvägen har direktkontakt med huvudstaden. Bertil Lindberg pekar också på flera satsningar i miljardklassen som kan stärka stadens roll i framtiden.

— Nya Nynäsvägen blir klar nästa år. Sedan har vi Norvikshamnen som ska byggas för cirka 2-3 miljarder kronor. Och så ska det byggas en naturgasterminal. När konjunkturen väl vänder så kommer det att hända mycket, säger han.

Ett av de större byggprojekten just nu i centrala Nynäshamn är Balder Östra. 77 hyresrätter uppförs med första inflyttning hösten 2009. Byggherre är det allmännyttiga bostadsföretaget Nynäshamnsbostäder.

— Det blir femvåningshus med putsade fasader. En av målgrupperna är 55-plussare som vill flytta från villor till tvåor och treor, säger Per Anders Ström som är projektledare för Balder Östra.

Även Per Anders Ström berättar om satsningarna på hyresrätter som kommit i och med finanskrisen. Från att i cirka 20 år ha underhållit gamla lägenheter utan att producera något nytt, bygger Nynäshamnsbostäder nästan 140 hyresrätter under 2009.

— Det är många här som värnar om småstaden Nynäshamn och skärgården. Att expandera utanför staden kan vara svårt på en del håll. Men det råder en enighet om att man ska bygga lägenheter centralt och på det stora hela klarar vi oss nog rätt bra med byggandet i slutändan. Nynäshamn ligger så pass nära Stockholm att det kommer att behövas nya bostäder.

Fakta / Några av de största projekten i Nynäshamns kommun startade under 2007-2008:

Väg 73, förbättring av väg

400 miljoner kronor

Oljeraffinaderi, nybyggnad av processanläggning

100-200 miljoner kronor

Segersäng, nybyggnad av småhus

Cirka 50 miljoner kronor

Ösmo simhall, renovering

32 miljoner kronor

Frejgatan, nybyggnad av bostäder

28 miljoner kronor

Ösmo bussdepå, tillbyggnad av tvätthall

Cirka 25 miljoner kronor

Trafikplats Lidatorp, pelarförstärkning

<20 miljoner kronor

Trafikplats Ösmo, pelarförstärkning

>20 miljoner kronor

Estö, etapp 2, stambyte i flerbostadshus

Cirka 15 miljoner kronor

Torp 10:1, nybyggnad av flerbostadshus

14 miljoner kronor

Källa: Sveriges Byggindustrier